Успешно приключи Седмицата на Институт Конфуций – София „Аз и ти говорим за културата на Китай“

 От 26 до 30 септември 2022 г.  Институт Конфуций – София проведе успешно Седмицата на ИКС „Аз и ти говорим за културата на Китай“, която включваше пет лекции.

На поканата на ИКС се отзоваха известни китайски и български специали: проф. Лин Уеншуан, заместник-декан на Факултета за европейски езици и култури в Пекинския университет за чужди езици, проф. Чън Ин, завеждащ катедрата по българистика в Пекинския университет за чужди езици,  г-н Валери Иванов, известен български майстор по Тайдзи, г-жа Ани Пешева – директор на издателство Ханлин, г-н Влентин Катранджиев от Дипломатическия институт към Министерство на външните работи на Р България. Водещ на събитието беше българският директор на Институт Конфуций - София Аксиния Колева, а заключителните резюмета направи проф. Лиу Сиумин -  директор от китайска страна.

В програмата на Седмицата тази година бяха включени широк спектър от теми, включително ролята на китайско-българския културен обмен за насърчаване на  българо-китайските отношения, мястото на КНР в променящата се система на международните отношения,  тайдзи културата и рецепти от традиционната китайска медицина и др. Присъстващите през петте дни общо надхвърлиха 200 души и проявиха жив интерес към темите на лекциите. Лекциите бяха високо оценени и имаха силен социален отзвук. Аудиторията активно общуваше с лекторите, задаваше въпроси, изказваше свои мнения. Това допринесе за по-натаъшното задълбочаване на познанията за китайската култура, за осмисляне на общото и различното в културите на България и Китай.

   В заключителните си думи, проф. Лиу Сиумин заяви: “Културата е душата на една нация, и като такава тя насърчава взаимното доверие, взаимната изгода, сътрудничеството и общия просперитет между отделните страни. България е една от основните страни-участнички в инициативата „Един пояс, един път“ в Централна и Източна Европа. Културният обмен между Китай и България играе важна роля за насърчаване на взаимното доверие, културния обмен и икономическото сътрудничество и има голямо практическо значение“. Той допълни, че през изминалите 16 години от създаването си Институт Конфуций - София неизменно изпълнява своята мисия - прекрачвайки езиковите граници да насърчава  културния обмен и сътрудничество между Китай и България, за по-нататъшно развитие на  приятелството и сътрудничеството, за постигане на духовна интеграция между нашите народи.

  g Ldiuu gT   s

  gTTk     o g

 L Tc     o g

  T  sLTL   gi ggj

tu si wa lei ruioyi wan nuo fu xian sheng jiang zuo jin xing zhong

tu wu an niopai shi wa nu shi jiang zuo jin xing zhong

tu yi bao fang yuan zhang a ke xi ni yaoke lie wa nu shi zhu chi jiang zuo

wu lei tingoka chuan ji ye fu xian sheng jiang zuo jin xing zhong