Българска Го асоциация

Българска Го Асоциация има за предмет на дейност пропагандиране и развитие на играта Го и други логически игри. Целите на Българска Го Асоциация са: разпространение на играта Го и други логически игри и повишаване на интелектуалната култура на населението (особено сред деца, ученици и младежи). http://bga.bg/