!!! ВНИМАНИЕ !!!

ДО ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТИТЕ HSK И HSKK: МОЛИМ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ДА ИЗПРАЩАТЕ СКАНИРАНО/СНИМАНО КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ ОТ БАНКАТА ЗАЕДНО С ИМЕНАТА НА ЯВЯВАЩИЯ СЕ И СЪОТВЕТНОТО НИВО НА ИЗПИТА. НАПОМНЯМЕ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗПРАЩА ЗАЕДНО С ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ЕДИН ИМЕЙЛ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ РЕГИСТРАЦИЯТА ВИ Е НЕВЪЗМОЖНА!

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ!

 
 

Изпит HSK за определяне нивото на владеене на китайски език

Институт Конфуций - София провежда изпитите HSK и HSKK два пъти годишно - през пролетта и есента. За точни дати, моля следете нашата Фейсбук страница и уебсайт или се свържете с нас по телефон или имейл!

Регистрацията се извършва в системата www.chinesetest.cn. За допълнителни въпроси, моля пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

    Цени за присъствен изпит:

     HSK 1: 23.00 лв.                                                                   

     HSK 2: 23.00 лв.                                                                 

     HSK 3: 47.00 лв.                                                                   

     HSK 4: 47.00 лв.                                                                

     HSK 5: 65.00 лв.   

     HSK 6: 65.00 лв.  

     HSKK (начално ниво): 23.00 лв.  

     HSKK (средно ниво): 29.00 лв.                

     HSKK (високо ниво): 34.00 лв.

 

Обща информация за изпита HSK

От 2010 г. в Тестовия център към Институт Конфуций – София се въведе нов формат на изпита Ханю Шуейпин Каошъ (Hanyu Shuiping Kaoshi – HSK) или в превод „Изпит за степен на владеене на китайски език“, а старият 1.0 отпадна. Настоящият HSK 2.0 е създаден въз основа на натрупания опит в областта на преподаването на китайски като чужд език в Китай и в чужбина, както и в съответствие със съвременните лингвистични теории за тестване и определяне нивото на владеене на чужд език. Изпитът обхваща общо 6 нива от 1 до 6, като измерва дори и минималните познания по езика. Това го прави подходящ за проверка на успеваемостта в начална фаза на изучаване на китайския език, в каквато са първокурсниците от специалност „Китаистика“ в Софийски университет, учениците от 8-ми и 9-ти клас клас от специализираните паралелки с изучаване на китайски език и курсистите от първо ниво в курсовете по китайски език на Институт Конфуций - София. Освен това, с цел да се даде по-пълноценна и цялостна атестация на равнището на владеене на китайски език, HSK се провежда в две форми – писмена и устна. Двете форми на изпита са напълно самостоятелни и се провеждат и оценяват независимо една от друга. Шестте нива на писмения изпит са в съответствие с Международния стандарт за владеене на китайски език, съобразен с Общата европейска езикова рамка (Common European Framework – CEF https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions). Определеният обем от лексика за всяко едно от нивата на изпита HSK, както и техните съответствия по системата на CEF са следните:

 

Изпит HSK Ниво по Общата европейска езикова рамка
HSK (ниво 6) С2
HSK (ниво 5) C1
HSK (ниво 4) B2
HSK (ниво 3) B1
HSK (ниво 2) A2
HSK (ниво 1) A1

Съдържанието на изпита е ориентирано в голяма степен към комуникативния аспект на езика и има за цел да определи реалните възможности на изучаващите китайски език като чужд да го използват като средство за общуване в ежедневието и в работата си.

Устният изпит HSKK се провежда в три нива – начално(初级), средно (中级)и напреднали (高级), и се предава за проверка под формата на аудиозапис.

Писменият тест е проверка на знанията и уменията за изразяване в писмена форма при отговор на въпроси. В частта „Слушане с разбиране” въпросите се задават устно посредством прослушването на аудиозапис. В другите части от изпита въпросите следва да се четат от изпитната книжка. Отговорите се нанасят в специален лист (бланка) за отговори, който след изпита се изпраща за проверка в Пекин. ВАЖНО: Тъй като листът за отговори се проверява от машинен четец, маркирането на отговорите следва да се прави с ясно и плътно задраскване на съответното квадратче. Писменият изпит е подходящ за следните категории учащи:

 

Писмен изпит Срок на обучение Седмичен хорариум Обем лексика (йероглифи)
ниво 6 над 3 години   над 5000
ниво 5 от 2 до 3 години 2-4 уч. часа 2500
ниво 4 около 2 години 2-4 уч. часа 1200
ниво 3 от 1 до 2 години 2-4 уч. часа 600
ниво 2 до 12 месеца 2-4 уч. часа 300
ниво 1 до 6 месеца 2-4 уч. часа 150

 

При устния тест от участника се изисква да отговаря на глас, като отговорите се записват в Тестовия център. По време на устния изпит в слушалките звучи аудиозапис, чийто текст е изписан и в изпитната книжка. След сигнал от страна на квесторите всички едновременно отговарят на глас в микрофона си на въпрос, зададен от диктора. Гласът на участника следва да бъде с нормална сила или малко по-силен от нормалното. Устният изпит е подходящ за следните категории учащи:

 

Устен изпит (HSKK) Срок на обучение Седмичен хорариум Обем лексика (йероглифи)
Ниво напреднали (高级) над 2 години 2-4 уч. часа около 3000
Средно ниво (中级) от 1 до 2 години 2-4 уч. часа около 900
Начално ниво (初级) от 6 до 12 месеца 2-4 уч. часа около 200

 

Резултатите от провеждането на HSK се предоставят на участниците в срок от около месец след полагане на изпита, като сертификатите за съответните нива се издават от International Chinese Test  ( 汉考国际 ).

 

През март 2021 г. Министерството на образованието на КНР обяви новия HSK тест 3.0, който беше официално признат на 1 юли 2021 г. Той ще бъде разделен на три основни нива и девет под-нива.

Начинаещи: нива от 1 до 3

Средно ниво: нива от 4 до 6

Напреднали: нива от 7 до 9

Новият тест HSK 3.0 ще наблегне на способностите за вербална комуникация на участниците, включително слушане, говорене, четене, писане и превод. Преводът, заедно с ръкописни йеорглифи, са нововъдения в изпита.

Въз основа на новите стандарти очакваме новият HSK тест 3.0 да стане по-труден от настоящия. Той ще изисква по-голям речников запас, граматически понятия и писане на ръка. Например, ниво 3 на новия формат изисква 2,245 йероглифа в сравнение с текущия формат, който изисква само 600 йероглифа.

Настоящият изпит HSK с нива 1-6 ще остане непроменен в близко бъдеще. Текущото съдържание на теста, сертификатите и учебните материали ще останат валидни в обозримо бъдеще. Изпитът ще бъде постепенно обновен в съответствие с новите стандарти въз основа на реалната ситуация с учащите китайски език по света през следващите 3 до 5 години.

 

Удостоверение за издържан HSK

При успешно издържан HSK се издава удостоверение, което е с валидност от две години, считано от датата на изпита. Удостоверението за издържан HSK може да послужи:


1. За достъп до бакалавърски и магистърски програми във висши училища в Китай – при успех най-малко 180 точки от ниво 4.

2. За получаване на Стипендия на китайското правителство за обучение в Китай.

3. За получаване на Стипендия за преподаватели по китайски език (т. нар. „Стипендия на Институт Конфуций“).

4. Като критерий при назначаване, обучение или повишение в работа, в която се изисква определена степен на владеене на китайски език.

5. Да удостовери, че притежателят му има съответното равнище по практически китайски език. Така например, в специалност “Китаистика” на Софийския университет резултатите от HSK може да се използват като коректив при определяне на оценките от положени изпити по практически език.

6. За балообразуване при кандидатстване в специалност „Китаистика“ на СУ.

 

Записване за участие в тест HSK

Регистрацията за участие в изпита HSK трябва да се направи онлайн на адрес http://www.chinesetest.cn (страницата има версии на английски, корейски, японски, френски и руски). Преди да се запише за участие в теста, препоръчително е участникът да прочете внимателно съдържанието на „Наръчника за изпита HSK“ (на китайски и английски език). Той може да бъде изтеглен оттук: http://www.chinesetest.cn/godownload.do.

ВАЖНО:
Записвания за участие се приемат само в срока за заявка и регистрация (вж. по-долу срокове и дати).

  • Регистрация онлайн, директно към централата в Пекин:

1.Отворете сайта http://www.chinesetest.cn;
2. Изберете Тестови център към Институт Конфуций – София и съответната дата на явяване.
3. Попълнете личната си информация за регистрация в полетата. Прикачете електронната си снимка (черно-бяла или цветна на бял фон, на която се показва ясно лицето Ви в анфас, включително горната част от раменете, с формат JPG/JPEG и размер до 100 КВ). След като проверите внимателно и се убедите, че всичко е изцяло и коректно попълнено, изпратете бланката с избиране на бутона най-долу (提交).
4. Платете таксата за теста по банковата сметка с IBAN  BG45FINV915010BGN0KZM6, титуляр - Фондация „Институт Конфуций“. ВАЖНО: Заплатените такси не се връщат при никакви обстоятелства!
5. След плащането по банков път, изпратете по най-бързия начин имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в който прикачете платежното нареждане, за да ни уведомите, че сте извършили плащането. Регистрацията Ви за изпита в системата ще бъде завършена от Тестовия център към Институт Конфуций – София, след получаване на платежното.
6. След заплащането на таксата за теста и приключването на регистрацията, от 15-тия ден преди датата на изпита, от горепосочената уебстраница може да поискате съобщение, с което се потвърждава регистрацията Ви. Съобщението може да Ви бъде изпратено и по електронната поща, при предоставен от Вас актуален имейл адрес. Ако до 10 дни преди датата на провеждането на заявения от Вас тест все още не сте получили потвърждението за регистрацията си, посетете сайта и проверете сами регистрационния си статус, или изпратете запитване на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  .
7. След като регистрацията Ви бъде потвърдена, отидете на горепосоченият сайт и прегледайте внимателно (за грешки) своя пропуск за HSK (准考证). При наличие на грешки следва незабавно да сигнализирате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. (вж. по-долу пропускът за теста HSK). 

  • Регистрация в Тестовия център към Институт Конфуций – София:

ДОКУМЕНТИ, необходими за регистрация в Тестовия център към Институт Конфуций – София:

  1. ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
    Цялата необходима информация следва да бъде вписана внимателно и четливо. Посочването на телефонен номер и имейл е задължително!
  2. БАНКОВО НАРЕЖДАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ:    IBAN      BG45FINV915010BGN0KZM6, титуляр - Фондация „Институт Конфуций“
  3. В платежното нареждане трябва да фигурират имената на явяващия се на изпита и нивото
  4. ВАЖНО: Заплатените такси не се връщат при никакви обстоятелства!

     Молим, всички необходими документи да бъдат изпратени на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Пропускът за теста HSK изглежда по следния начин:

 

ВАЖНО: Проверете внимателно съдържанието на своя пропуск онлайн на http://www.chinesetest.cn за евентуални грешки. Сверете името, пола, националността и номера на документа си за самоличност. Ако по време на регистрацията е прикачена успешно електронната Ви снимка, тя ще присъства и на пропуска, както и на по-нататъшните Ви документи след успешно взет изпит. При наличие на евентуални грешки в пропуска се налага да се правят промени на регистрационната Ви информация. Допускат се само корекции, дължащи се на човешка грешка:


– Сгрешено име
– Сгрешено гражданство
– Сгрешен пол
– Сгрешен номер на документа за самоличност
– Проблемна снимка (фокус, контраст, формат, големина)

Поправката на евентуални грешки в пропуска за HSK, от така изброените по-горе, може да се прави само от Тестовия център към Институт Конфуций до десетия работен ден (включително) преди датата за явяване на теста. По-нататъшни поправки не са разрешени. За грешки сигнализирайте незабавно на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . ВАЖНО: Тестовият център към Институт Конфуций – София няма да носи отговорност за проблеми, възникнали в резултат от ненавременно съобщаване и отстраняване на грешки в пропуска за HSK.

Пропускът е основанието, на което участникът може да бъде допуснат до изпитната зала, той съдържа 18-цифрен код, с помощта на който участникът се идентифицира в системата. След изпита пропускът служи за проверка и получаване на удостоверение за издържан HSK и справка за успеха.

 

Подготовка

Изпитът HSK цели определянето на цялостните познания по китайски език на участниците. Ето защо той не се основава върху конкретен учебник или курс. Желаещите могат да се подготвят по всякакви учебници. Кандидатите могат да се подготвят както посредством помощни материали, намиращи се на разположение в библиотеката на Институт Конфуций, така и чрез онлайн симулативни тестове (частични или пълни) на адрес: http://www.chinesetest.cn/gosimexam.dowww.hskworkshop.com. Следва да се има предвид, че цялостните познания по езика не могат да бъдат повишени за кратък период от време, а само умението за справяне със специфичния формат на теста.

 
В деня на изпита

Участникът в теста е длъжен да се яви във фоайето  на Институт Конфуций 30 минути преди обявения час за начало на съответния тест и да носи своя пропуск за HSK. Влизането в изпитната зала става с представяне на пропуска за HSK(准考证)и документа за самоличност, с който сте се регистрирали: паспорт или лична карта. Учениците, които все още нямат паспорт или лична карта, моля да се регистрират с акт за раждане! След като заеме мястото си в изпитната зала, участникът поставя своя пропуск за HSK в горния десен ъгъл на чина,  за да може квесторите да правят справки за неговата самоличност и данни по всяко време на изпита. Освен пропуска за HSK и документа си за самоличност, участниците трябва да носят със себе си моливи 2В – за попълване на листа за отговори, и гумички – за корекции. Химикалки не се използват по време на изпита. Ако участникът не попълни коректно личната си информация в бланката за отговори или не маркира отговорите си по правилния начин с молив 2В, то неговият изпит ще бъде невалиден. Може да се ползват само изпитната книжка, бланките за отговори, моливи тип 2В и гумичка.
Участник, пристигнал след започването на писмения изпит HSK, може да влезе в залата след приключването на първата част (Слушане с разбиране), но без никаква компенсация за нейното пропускане. Закъснелите при вече започнала втора част (Четене с разбиране) автоматично губят правото да се явят на изпита, без каквато и да било компенсация за това.
Участник, пристигнал за устния HSKK след започването записите на отговорите, автоматично губи правото да се яви на изпита, без каквато и да било компенсация за това.
Забранява се преписването и употребата на записващи устройства, фотоапарати, мобилни телефони, речници, тетрадки, учебници или други пособия. Мобилните телефони се изключват.
Излизане по време на изпита се допуска само с разрешение на квесторите. Всяко нарушение ще бъде съобщено и отбелязано от квесторите в протокола от изпита. Три нарушения автоматично водят до анулиране на изпита.

 

Удостоверения и оценки

При успешно полагане на теста HSK, явилият се получава два документа: удостоверение за издържан HSK и справка за успеха (в точки) – с общ резултат и с разбивка по компоненти. Не се издава удостоверение при слаб успех от теста. При резултат под определен минимум точки, както и при анулиране на работата, не се издава и справка за успеха. Удостоверенията и справките на участниците в изпита ще бъдат изпращани до Тестовия център в Институт Конфуций – София от Пекин в 60-дневен срок след провеждането му. При съвпадане на срока с национални празници и празнични периоди в Китай, той се удължава със съответния брой дни. Резултатите от теста се публикуват и онлайн на http://www.chinesetest.cn и могат да се проверяват по индивидуалния номер на пропуска за изпита и имената на участника. Веднага щом Тестовият център получи документите и обработи информацията, явилите се могат да дойдат на място, за да получат удостоверенията и справките си срещу документ за идентификация и номера на пропуска за изпита. Тестовият център в Институт Конфуций – София ще бъде отговорен за по-нататъшното им съхраняване за максимален срок от две години. Удостоверението за издържан HSK в качеството си на документ, даващ право за записване в колеж или университет в Китай, има срок на валидност от 2 години.

 

Срокове, дати, място на провеждане


Сроковете за подаване на заявленията и заплащането на таксите за изпитите, както и сроковете за оповестяване на резултатите от всеки един от обявените изпити са представени в таблицата:

 

Писмен изпит HSK

 

Дата на провеждане на изпита Краен срок за записване и заплащане на таксата
 16.03.2024 г.  18.02.2024 г.
   

 

 

Устен изпит HSKK

 

Дата на провеждане на изпита Краен срок за записване и заплащане на таксата
 16.03.2024 г.  18.02.2024 г.
   

 

Изпитите HSK за различните нива се провеждат в Институт Конфуций на адрес: София, бул. „Тодор Александров“ №79, по следния график:

Ниво Продължителност
HSK一级 40 min
HSK二级  55 min
HSK三级  90 min
HSK四级  105 min
HSK五级  125 min
HSK六级 140 min

 

Устните изпити HSKK се провеждат във фонетичния кабинет на Институт Конфуций на същия адрес по следния график:

Ниво Продължителност
Начално ниво (HSKK 初级) 17 min
Средно ниво (HSKK 中级) 21 min
Ниво Напреднали (HSKK 高级) 24 min