Студенти-доброволци от Пекинския университет за чужди езици разказват за Китайската Нова година
Студенти-доброволци от Пекинския университет за чужди езици разказват за Китайската Нова година
 23 Института Конфуций към Пекинския университет за чужди езици пожелават успех на Зимните олимпийски и параолимпийски игри 2022
23 Института Конфуций към Пекинския университет за чужди езици пожелават успех на Зимните олимпийски и параолимпийски игри 2022
Ученици и учители от Институт Конфуций пожелават успех на Зимната олимпиада
Ученици и учители от Институт Конфуций пожелават успех на Зимната олимпиада
Заедно за споделено бъдеще!
Заедно за споделено бъдеще!
Библиотека на Институт Конфуций в София
Библиотека на Институт Конфуций в София

   Институт Конфуций - София е образователен и културен център към СУ “Св. Климент Охридски”, чиято основна дейност е свързана с преподаването на китайския език и разширяване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура, развитие на приятелските отношения и разгръщане на международния обмен и сътрудничество между Китай и държавите по света в областта на образованието, науката, културата, икономиката и други сфери.

   Институт Конфуций - София е създаден с подкрепата на Съвета за международно разпространение на китайския език (Ханбан) като партньорска организация между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Пекинския университет за чужди езици, той е част от глобалната мрежа китайски образователни институти, които вече наброяват над 500 в целия свят.

   Основни дейности на Институт Конфуций - София:

• Провеждане на езикови курсове по китайски език, културни лекции, семинари и др. научни прояви, насочени към нуждите на различни целеви групи;

• Провеждане на стандартния изпит за владеене на китайски език HSK;

• Предоставяне на информация, литература, учебни помагала и зали, с цел подпомагане на изучаването на китайски език в България;

• Организирането на традиционни културни празници и други мероприятия, представящи автентичната китайска култура;

• Разработване на учебни помагала за преподаване и изучаване на китайски език и култура в не-китайска среда;

• Провеждане на научни изследвания, конференции, разработване на програми и др. научни проекти, свързани с китайския език и култура;

• Предоставяне на консултации във връзка с възможности за обучение в Китай чрез стипендиите на Институт Конфуций;

Научете повече за дейността на Институт Конфуций-София: