Класна стая „Конфуций“ в Русенския университет „Ангел Кънчев” проведе събитие посветено на китайската калиграфия

На 22 март 2022 г. Класна стая „Конфуций“ в Русенския университет „Ангел Кънчев”, проведе вечер на китайската калиграфия. Тя бе осъществена под ръководството на преподавателката по китайски език  Ху Юан. В събитието взеха участие курсисти от групата по китайски език - начално ниво, както и любители на китайския език.
В началото, г-ца Ху запозна участниците с основните пособия, необходими за изписването на йероглифи с четка: четка, мастило, хартия, мастилен камък. След това тя представи еволюцията на китайските йероглифи, характеристиките на изписването им, начина на изработка на четките, правилната поза за държане на четката, правилата на писане и др. Тя демонстрира изписването на петте основни черти в йероглифите: хън, шу, пие, на и диен, а учениците се упражняваха в изписването на йериглифите за едно, две, три, шест и човек. 
За да улесни и разпали още повече интереса на участниците към калиграфията, г-ца Ху изписа един по един йероглифите, които участниците имаха най-голямо желание да упражнят. Въпреки, че някои йероглифи са доста сложни, всички много сериозно и внимателно ги изписваха, потопени в радостта от преживяването да изписваш йероглифи с четка.Участниците изразиха надежда, че в бъдеще ще имат възможност да участват в повече калиграфски събития.
Като единствената запазила се пиктографска система, китайската йероглифична система е една от най-старите, най-мистериозните и най-очарователните писмени системи. При изучаването на китайски, писането на йероглифи е един от най-трудните аспекти. Изписването на йероглифи е трудно, но очарователно като изобразително изкуство. Г-ца Ху професионално комбинира изкуството на калиграфията с техниката на преподаване, което стимулира участниците, като подобрява способностите им за писане и повишава познавателните им възможности. Освен, че запозна присъстващите с еволюцията на йероглифите, г-ца Ху направи процеса на монотонно изписване интересен и увлекателен -  добра основа за бъдещо обучение по китайски език.
1
 2
 3