На 5 и 6 ноември Институт Конфуций – София съвместно с китайските компании в България Dongfeng Motor, Haval Motor, Huawei, Moutai и др. проведе Празник на китайската култура и технологии. Събитието е част от Международния ден на Институт Конфуций и  целта му е да представи мисията на Институт Конфуций-София, историята на неговото развитие, академичната атмосфера и най-важните му постижения.  В същото време, на вниманието на многобройните гости  бяха демонстрации и тест драйв на автомобилите Dongfeng Motor, Dongfeng Electric Motor и Haval Motor. По този начин бяха привличени много хора, които се докоснаха до китайската култура, обогатиха знанията си за Института, което в крайна сметка води до повишаване на обществения имидж на Институт Конфуций-София и до заздравяване на дружбата между нашите два народа.

Представителят на отдела по култура и технологии в посолството на Китай в България - г-жа Дай Ин, произнесе приветствена реч, в която даде висока оценка на събитието и дейността на Институт Конфуций - София за усилията му да съедини китайските предприятия и разпространението на китайската култура в едно, което е в полза на хората тук. Директорът на ИКС от българска страна г-жа Аксиния Колева в своята реч представи развитието и постиженията на Института. Събитието беше планирано, организирано и координирано от двамата директори на ИКС с активното участие на секретарите и на китайските преподаватели.

Китайските учители от ИКС представиха традиционната китайска култура чрез разнообразни дейности, които включваха изпълнения на класически музикален инструмент “сюн“, традиционни танци, чаена култура, калиграфия и др. През двата дни на празника от 11:00 ч. до 17:30 ч. присъстващите надхвърлиха 2800 души.

Това събитие е първият мащабен проект за популяризиране на китайската култура, организирано от Институт Конфуций - София след епидемията. Много медии, сред които агенция Синхуа, China Daily, Дзянси ТВ, YouTube, Националното радио и др.отразиха събитието и то получи силен социален отзвук.

ТекстЯн Мънфан

 Редакция:проф. Лиу Сиумину, Лиу Тиенчао

Snimka 1 Reklamen plakat na sbitieto

 Снимка 1 Рекламен плакат на събитието

Snimka 2 Izkazvane na g za Daj In predstavitel po kulturata i tehnologiite na posolstvoto na Kitaj v BlgariaSnimka 2 Izkazvane na g za Daj In predstavitel po kulturata i tehnologiite na posolstvoto na Kitaj v Blgaria

Снимка 2 Изказване на г-жа Дай Ин, представител по културата и технологиите на посолството на Китай в България

Snimka 3 G za Aksina Koleva direktor ot blgarska strana na IKS proiznasa rec

Снимка 3 Г-жа Аксиния Колева, директор от българска страна на ИКС, произнася реч

Snimka 4 Profesor Liu Siumin direktor ot kitajska strana na IKS razkazva kitajskata istoria na snimkata

 Снимка 4 Професор Лиу Сиумин, директор от китайска страна на ИКС разказва китайскат история на снимката

Snimka 5 Li Cnsi prepodavatel v IKS izplnava tradicionen kitajski tanc

Снимка 5 Ли Чънси, преподавател в ИКС, изпълнява традиционен китайски танц

Snimka 6 Pan Sisi prepodavatel ot IKS izplnava muzika na  tradicionen kitajski instrument sun

Снимка 6 Пан Сиси, преподавател в ИКС, изпълнява музика на  традиционен китайски инструмент „сюн“

Snimka 7 Luo Hujli mesten prepodavatel na sat v IKS predstava kitajsko caeno izkustvo

Снимка 7 Луо Хуйли, преподавател в ИКС, представя китайско чаено изкуство

 

Snimka 8 Valeri Ivanov blgarski ucitel po Tajdzicuen pravi demonstracia

Снимка 8 Валери Иванов, български учител по Тайдзицюен прави демонстрация

Snimka 9 Silvi Velev blgarski hudoznik demonstrira umenia po kaligrafia i risuvane s tus

Снимка 9 Силви Велев, български художник, демонстрира умения по калиграфия и рисуване с туш