Заключителна работна среща за отчитане на работата през учебната 2021-2022 година

На 8 юли Институт Конфуций – София (ИКС) проведе онлайн заключителна работна среща за учебната 2021-2022 година. На срещата присъстваха директорите от българска и китайска страна г-жа Аксиния Колева и проф. Лиу Сиумин, секретарите на офиса и 10 - те  китайски преподаватели.

Срещата беше председателствана от китайската преподавателка Уан Ян, чиито мандат изтича и тя предстои да се върне в Китай.

В началото,  директорът г-жа Колева обобщи работата на ИКС през учебната 2021-2022 г. и изказа своята благодарност към двамата заминаващи си преподаватели.

След това, всеки преповадател поотделно докладва за резултатите от своята работа в областта на преподаването, организираните културни дейности и други аспекти.

Последвалото общо гласуване определи трите преподавателки  Уан Ин, Уан Ян и Ли Мънся за отлични преподаватели на ИКС.

В края на срещата, китайският директор проф. Лиу направи обобщение на цялостната работа на Института през изминалата година. Той високо оцени работата на екипа и подчерта важността на качества като дисциплина, морал, отдаденост към работата, способност за работа в екип за преодоляване на трудностите, смелост, креативност и др.

Във връзка с предстоящото отпътуване от страната на преподавателките  Уан Ин и Уан Ян, всички изразиха своите най-добри пожелания.tu er han yu jiao shi zuo xue nian gong zuo zong jie

tu san liu xiu ming yuan zhang zong jie fa yan

tu yi zong jie hui he ying