Екипът на Институт Конфуций - София посети изложба на българския калиграф и художник Силви Велев

 

На 9 юни след обяд, двамата директори на ИКС и всички служители, посетиха изложбата на известния български калиграф и художник Силви Велев. Изложбата показва над 20 платна с китайска живопис на автора и 10 произведения на негови ученици. Показаните творби са плод на упорития труд на автора през последната година и демонстрират ерудиция и задълбочено интерпретиране на китайската живопис. Силви Велев се е посветил на взаимното проникване и разбиране на българската и китайската култури и в продължение на много години със своята известност и влияние, активно участва в културната дейност на ИКС. Българският директор на ИКС - Аксиния Колева и китайският директор – проф. Лиу Сиумин оставиха в Книгата за впечатления своите мнения и пожелания.

Калиграфските творби на г-н Силви Велев демонстрират свободно и непринудено движение на четката, оригиналност и мощна въздействаща сила. Те обединяват калиграфията и живописта, отразявайки единството на формата и съдържанието. Тези прекрасни произведения на изкуството притежават „красива форма, прекрасна композиция, завършена концепция“.

Китайската пейзажна живопис е еманация на най-доброто от традиционната китайска културна традиция. Чрез четката и туша, чрез багрите и формите,  пространствените отношения и техниките на рисуване, чрез перспективата и съчетанието на реалност и нереалност, плътност и неплътност, се демонстрира основната идея за единство на тялото и духа, стила и изяществото на китайската пейзажна живопис.

Пейзажите на Силви Велев са величествени и вдъхновяващи. Свежо и изящно вплели единството на духа и тялото, те оставят у посетителя чувството на докосване до природата и доставят истинска естетическа и художествена наслада.

Силви Велев също така активно преподава китайска живопис и калиграфия на български ученици в столицата. Изложените образци показват добри художествени умения и проникване в концепцията на китайската живопис и калиграфия.

 

图一 索非亚孔子学院的中外方院长与伟西先生合影

图六 伟西的山水画作品三

图七 伟西学生的写意画作品一

图三 伟西的书法作品

图二 索非亚孔子学院的工作人员与伟西先生合影

图五 伟西的山水画作品二

图八 伟西学生的写意画作品二

图四 伟西的山水画作品一