Сборник научни статии от международните конференции „Пътят на коприната“ („The Silk Road“)