Кунфу център “Сюангуей”


Кунфу център „Сюангуей“:


Кунфу център „Сюангуей“ е продължител на традииците в практикуването на китайски бойни изкуства в България. Центърът е активно средище за обмяна на опит, градивни и ползотворни срещи, дискусии и сътрудничество между различни стилове, школи и практики.

http://xuangui.com/