Първо издание на международното състезание „Китайски езиков мост“ за ученици от началните училища – национален кръг България


Това първо по рода си състезание под надслов „Китайският език – радост и игра“ е насочено към учениците от началните училища, които с голямо желание изучават китайски език. Чрез платформата те ще имат възможност да демонстрират своите знания, да общуват и да обменят опит помежду си. Надяваме се чрез инициативата да насърчим ентусиазма им в изучаването на този рядък език и да задълбочим познанията им за Китай и неговата култура.