Серия открити лекции на гост-лектори от Пекинския университет за чужди езици