Посрещнахме Годината на петела


На 28 януари 2017 г., според китайския лунен календар настъпва Годината на огнения петел.

Петелът символизира Слънцето, зората, новото начало и пробуждането, щастието и късмета. В древността, когато не е имало часовници, петелът е изпълнявал ролята на естествен будилник. Щом хората чуели неговото пеене, те разбирали, че денят е настъпил и е време за ставане и за труд. Днешните хора, разбира се, ползват различни часовници, мобилни телефони и много други продукти на съвременните технологии, но чувството да те събуди кукуригането на петел е несравнимо.

Сред дванайсетте животни в китайския традиционен зодиак петелът заема своето достойно място. За това, как петелът – единствен от семейството на птиците – е намерил място в китайския зодиак, съществува следната легенда:

 Царят на петлите се славел като безстрашен воин. Но Небесният император определяйки кои дванайсет животни да влязат в зодиака, основно се ръководел от това, каква полза имат за човека тези животни и петелът не бил избран. Но и той искал да получи такова признание и почит. Петелът дълбоко се замислил и най-накрая взел решение – ще използва златния си глас, за да буди хората. И така, всяка сутрин петелът ставал много рано и започвал своята песен, будейки хората и призовавайки ги да започнат трудовия си ден. Хората били трогнати от труда на петела и помолили Небесния император да го включи сред 12-те животни в зодиака.

Небесният императар се замислил, трудът на петела наистина бил тежък и той явно е допуснал грешка като го е пропуснал. За да го почете, той взел един червен цвят от градината пред двореца и го поставил на главата на петела.

Когато се събудил и видял червения гребен на главата си, петелът веднага се отправил към четиримата светии, които определяли животните в зодиака. Те като видели знака на главата му, разбрали, че Небесният император го е отличил и позволили на петела да се включи в зодиака.

Петелът и досега почервенява, обявявайки настъпването на деня, и досега гордо носи на главата си червения гребен, дарен му от Небесния император.

На китайски език думите “петел” и “щастие” са омоними, произнасят се “дзи”. Така че, накрая ми позволете да поздравя всички с Годината на петела “鸡年”, и нека за всички българи тя да бъде “吉年” – “Година на щастието”!

Честита Китайска нова година!

Вижте как Институт Конфуций в София отбеляза настъпването на Годината на петела!