Серия открити лекции „Аз и ти говорим за Китай“


Confucius Institute in Sofia invites you to a series of open lectures by guest speakers from Beijing Foreign Languages University and Beijing University of Chinese Medicine
All lectures will be in English!

 

 90105_9041234

 

 

 

Образованието в Китай : Традиции и реформи

Лектор: г-н Джай Джън

16.11.2016, 18:30ч

Темата за китайското образование е ключова, ако желаем да опознаем по-задълбочено Китай и китайската култура.  Доцент Джай Джън ще ни запознае с развитието на китайското образование от имперски до наши дни, започвайки още от философията на Конфуций, минавайки през изпитната система за държавни чиновници продължила повече от 1200години и завършвайки с нахлуването на западно влияние в края на 19ти век и ефекта, който то оставя върху традиционното китайско общество. Заповядайте, за да разберете повече за традициите и промените в китайското образование, както и с какво се отличават китайските ученици от всички останали.

 

Модели на мислене в китайската и западната култура

Лектор: г-жа И Жуей

17.11.2016г, 15:00ч

В първата част на лекцията се разглежда основната разлика в модела на мислене в китайската и западната култури, а именно китайският холистичен начин на мислене срещу западния аналитичен. Разликата се илюстрира чрез философските алегории на Джуандзъ и Платон.

Втората част на лекцията изследва либералния дух в китайското класическо произведение „Сън в червените покои“ през призмата на китайската културна традиция, съпоставена с интелектуалния фон на Запада.

 

Особености на китайската традиционна медицина

Лектор: г-н Ян Би‘ан

17.11.2016, 18:30ч

Лекцията ще бъде представена със следните 4 части:
1. История на традиционната китайска медицина

  1. Разлики между китайската и западната медицина

  2. Предимства на лечението с традиционна китайска медицина

  3. Примери с клинични случаи

Присъстващите ще имат възможност да усвоят методи за поддържане на добро здраве всеки ден, а също така и да разберат в кои ситуации китайската традиционна медицина е най-приложима.

Вход свободен.

Всички лекции ще се проведат в Институт Конфуций  на адрес: бул Ал. Стамболийски №82 (вход от ул. Опълченска). Очакваме ви!