Институт Конфуций - София проведе конкурс за песен на китайски език и отбеляза 13-ия „Международен ден на китайския език“

На 28 април Институт Конфуций – София проведе онлайн 3-тия конкурс за песен на китайски език „Мелодии с аромат на роза“ и 13-ия „Международен ден на китайския език”.

В началото  водещият представи гостите и съдиите в конкурса, сред които бяха директорът на Китайския културен център в София, докторант от Музикалната академия в Пловдив и др. Поздравителни речи отправиха директорите на Института г-жа Аксиния Колева и проф. Лиу Сиумин. В речта си проф. Лиу посочи, че на 20 април се отбелязва 13-ият „Международен ден на китайския език". Китайските йероглифи са квинтесенцията на мъдростта на древните китайци и са единствените пиктографски знаци, запазени досега. Те имат изключително важно  значение за езиковото многообразие в света.

След това водещият представи правилата на конкурса, който протича в две категории: индивидуални и групови изпълнения. Първа награда за солово изпълнение беше присъдена на Анелия Нейчева, ученичка в 12 клас към Класна стая Конфуций в училище „Максим Горки" , Стара Загора. В своята песен „Упорство“  “犟” (“Jiang”), изпълнена с ясна артикулация и точно произношение, тя изрази и собствената си упоритост и непреклонност.

Ренета Колева с прекрасното си изпълнение в китайски стил на песента “葬仙” („Zanxian”), се нареди на второ място сред индивидуалните изпълнители.

 Трета награда получи изпълнението на песента “喜欢你” („Xihuan ni”) от Мариана Загорска към Класна стая Конфуций в училище “Максим Горки”, Стара Загора. Истинска красавица - облечена в традиционно ханфу и хванала в ръце традиционен китайски хартиен чадър!

В категорията групови изпълнения, първа награда спечели студентска формация „Лингвакорд“ от СУ „Св. Климент Охридски“, с изпълнение на песента “采薇”(„Caiwei”), в която се пее „Когато тръгвах, върбите току-що се бяха се раззеленили, връщам се и всичко е покрито със сняг.” Думите на песента са като ехо от далечна история, която ни отвежда в света на поезията.

 Втора награда получи 11 “Б” клас от СУ „Васил Левски“ гр. Русе за песента “随他吧” („Sui ta ba”).

Трета награда спечели песента на група „Тиен Фън“ “我和我的祖国” (“Wo he wo de zu guo”).

Изпълнителите бяха положили много усилия и песните им докоснаха сърцата на публиката.

图一 欣赏独唱组一等奖获奖作品犟 Снимка 1 Индивидуално изпълнение наградено с първа награда

图二 欣赏独唱组二等奖获奖作品葬仙 Снимка 2 Индивидуално изпълнение наградено с втора награда 葬仙 zanxian

图三 欣赏独唱组三等奖获奖作品喜欢你 Снимка 3 Индивидуално изпълнение наградено с трета награда 喜欢你 xihuan ni

图四 欣赏合唱组一等奖作品采薇Снимка 4Групово изпълнение наградено с първа награда 采薇 caiwei

图五 欣赏合唱组二等奖作品随他吧 Снимка 5 Групово изпълнение наградено с втора награда 随他吧 sui ta ba

图六 欣赏合唱组三等奖作品我和我的祖国 Снимка 6 Групово изпълнение наградено с трета награда 我和我的祖国 wo he wo de zu guo