Кунфу център “Сюангуей”

Кунфу център "Сюангуей" е продължител на традииците в практикуването на китайски бойни изкуства в България. Центърът е активно средище за обмяна на опит, градивни и ползотворни срещи, дискусии и сътрудничество между различни стилове, школи и практики. http://xuangui.com/