Център “Калагия”

Център "Калагия" е създаден през 1989 г. Развива и популяризира спортно и традиционно ушу и тайдзи за хора от всички възрасти - от 4 г. до над 65 г. Изучаването на китайски език и култура, и на пантомима, са форми за себеусъвършенстване, част от цялостния процес. Организира и участва в национални и международни събития: форуми, конкурси, семинари, спектакли, състезания и др. в областите спорт, здравословен начин на живот, култура, образование. http://www.kalagia.org/