Асоциация на училищата с преподаване на китайски език

Асоциацията е създадена през 2012 г. с цел стимулиране обмяната на опит между учителите и ръководството на училищата с преподаване на китайски език и повишаване качеството на обучението. Членуващите учебни заведения са от цялата страна и участват в годишни методически срещи, на които преподаватели и директори споделят своите успехи и преизвикателства в процеса на обучението по китайски език. Две от училищата в Асоциацията са одобрени за въвеждане на Класна стая „Конфуций“ – 18 СОУ „Уилям Гладстон“ и СОУ „Максим Горки“.

Членуващи училища до момента:
18 СОУ „Уилям Гладстон“, гр. София http://www.18sou.net/
51 СОУ „Елисавета Багряна” http://51sou.info/
ОМГ „Акад. Кирил Попов” Пловдив http://www.omg-bg.com/
ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” Горна Оряховица http://lomonosov-go.com/news/
СОУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора http://www.soumgsz.info/cms/
МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна http://www.mgberon.com/html/index.php
СОУ “Цар Симеон Велики”, гр. Видин http://csv-vidin.eu/index.php

Други средни и висши учебни заведения, които не са членове на
Асоциацията, но са афилирани към Институт Конфуций в София:
138 СОУ „Проф. Васил Златарски“, гр. София http://www.138sou.com/
ПТГЕ „Хенри Форд“, гр. София http://pgtehford.com/index.html
ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград http://www.swu.bg/
Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе http://www.uni-ruse.bg/
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив https://uni-plovdiv.bg/
Френска гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“, гр. Пловдив http://feg-exupery.com/?l=bg
ПГ по КТС, гр. Правец http://uktc-bg.com/