Участие на ИКС в Празника на Розата, гр. Казанлък - 2019