Празник на фенерите в ИКС с участието на китайски студенти в България - 2019