Посещение на училищата към ИКС с изучаване на китайски език в страната - 2017