Посещение на учебни заведения с изучаване на китайски език в страната - 2019