Посещение в училището с изучаване на китайски език СУ "Максим Горки", Стара Загора - 2017