Откриване на Класна стая "Конфуций" в 101 СУ "Бачо Киро" - 2020