Обучение по китайски език и култура в с. Момчиловци 2018