Институт Конфуций - София провежда първите онлайн изпити за владеене на китайски език (HSK, HSKK) - 2020