Институт Конфуций - София дарява медицинско защитно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ - 2020