ИКС участва във Фестивала на хумора, гр. Габрово - 2019