Заседание на Асоциацията на училищата с изучаване на китайски език - гр. Русе - 2017