Заключителна работна среща на преподавателите-доброволци в ИКС - 2017