Заключителна онлайн работна среща на преподавателите-добороволци - 2020