Стипендии на Институт Конфуций за 2016 г.


Всички желаещи да кандидатстват по стипендиите на Институт Конфуций за 2016 година трябва своевременно да се регистрират в Института със следните документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.
2. Копие от резултатите на изпитите HSK и HSKK.
Явилите се на HSK и HSKK през месеците февруари и март 2016 г. следва да предоставят снимка/screenshot от резултатите след публикуването им в интернет.

Документите могат да бъдат изпратени в електронен вид на cinssofia.edu@gmail.com или да бъдат оставени на място в плик в администрацията на Институт Конфуций – София, адресирани до Божидара Дончева.

Кратко представяне на стипендиите:
• 4-седмични курсове: документи от издържан изпит HSK или BCT.
• 1 семестър: HSK 2 с минимален резултат от 120 т., HSKK (начално ниво) с минимален резултат 40 т., или BCT (A) 100 т.,, BCT (устен) 120 т.
• 1 година: HSK 3 с минимален резултат от 180 т., HSKK (начално ниво) с минимален резултат 60 т., или BCT (A) 180 т.,, BCT (устен) 180 т.
• Бакалавърска програма „Преподаване на китайски език на чужденци“: HSK 3 с минимален резултат от 180 т., HSKK (начално ниво) с минимален резултат 40 т.
• Магистърска програма „Преподаване на китайски език на чужденци“ с включено едногодишно обучение само китайски език: HSK 3 с минимален резултат от 180 т., HSKK (начално ниво) с минимален резултат 60 т.
• Магистърска програма „Преподаване на китайски език на чужденци“: HSK 5 с минимален резултат от 180 т., HSKK (средно ниво) с минимален резултат 50 т.

Подробно описание на видовете стипендии, предоставени от Институт Конфуций през 2016 г. и процедурите по кандидатстване можете да свалите от тук (на английски и китайски език).

Покана за прием на студенти със стипендии от Институт Конфуций от Tongji University – Шанхай (на английски и китайски език)

Покана за прием на студенти със стипендии от Институт Конфуций от Тиендзинския университет (на английски език)

Покана за прием на студенти със стипендии на Институт Конфуций от Тиендзинския университет (на китайски език)

Покана за прием на студенти със стипендии на Институт Конфуций от университети в Циндао (на английски език)