Стипендии на Институт Конфуций за 2020 г.


ВНИМАНИЕ: Срокът за кандидатстване за стипендиите на Институт Конфуций за обучение в Китай с начало септември 2020 г. се удължава до 30 юни 2020.

Стипендиите на Институт Конфуций – София са насочени към ученици и студенти, обучаващи се в учебни заведения с изучаване на китайски език към Инстиmута, както и към курсисти, посещаващи курсовете към Института. 

По-подробна информация можете да откриете в приложените документи:

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

УНИВЕРСИТЕТИ

Application Guide for International Chinese Language Teachers (Confucius Institute Scholarship 2020)

国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金) 申请办法(2020年)

 
За кандидатстване и допълнителни въпроси:
(+359) 878 254 179
(+359 2) 822 30 19