Интензивни курсове


Интензивни курсове време срок начало/край заключ.тест

Интензивен курс по китайски език за начинаещи

УЧЕБНА ПРОГРАМАПродължителност на курса: 72 учебни часа (12 дни по 6 уч.ч.), в две седмициВреме на провеждане на курса:
От понеделник до събота включително
от 9:00 до 10:30 ч. – Йероглифика
от 10:45 до 12:15 ч. – Фонетика
12:15 до 13:00 ч. – Обедна почивка
от 13:00 до 14:30 ч. – ГраматикаУчебни и помощни материали: Цената на курса включва материалите (предоставят се ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки).Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници без предварителна езикова подготовка и дава базови знания и умения по китайски език. Акцентира се върху
упражнения по четене, слухово възприятие, разговор, създаване на умения за писане на йероглифи. Самоподготовката е важен елемент от курса, предлагат се
разнообразни допълнителни материали за домашни упражнения. Интензивният характер на курса предполага усвояването на голям обем информация за
сравнително кратко време. След придобиване на базови знания за графичната, фонетичната и граматична система на китайския език, успешно завършилите курса
могат да продължат обучението си в различни по интензивност и продължителност курсове, насочени към придобиване на по-високо, начално и средно ниво на
владеене на езика.Завършване на курса: Курсът завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста се издава удостоверение за завършен
курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат
да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
Запознаване с латинизираната транскрипция (“Пинин дзъму”)
Запознаване с китайската йероглифна писменост (структура на йероглифа) и овладяване на определен брой (около 250) най-често използвани йероглифи
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения)
– Запознанство
– Диалози на ежедневни темиОбучението протича в три основни аспекта: Фонетика, Йероглифика, Граматика.
Пн – Сб
9:00-14:30
2 седмици

Интензивен курс по китайски език - минимум

УЧЕБНА ПРОГРАМАПродължителност на курса: 30 учебни часа (5 дена по 6 уч.ч.), в една седмицаВреме на провеждане на курса: 
От понеделник до петък включително
от 9:00 до 10:30 ч. – Йероглифика и фонетика
от 10:45 до 12:15 ч. – Упражняване на изречения по теми
12:15 до 13:00 ч. – Обедна почивка
от 13:00 до 14:30 ч. – Изречения по темиУчебни и помощни материали: Цената на курса включва материалите (предоставят се ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки).Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Курсът е насочен към участници без предварителна езикова подготовка и дава най-обща представа за графичната, фонетична и граматична система на езика. Участниците в курса придобиват съвсем базисни познания по китайски език, както и умения да боравят с ограничен кръг думи и конструкции, използвани в най-често срещани езикови ситуации.След успешно завършване на курса, желаещите могат да продължат обучението си в различни по интензивност и продължителност курсове, насочени към придобиване на базово и начално ниво на владеене на езика.Курсът включва:
Запознаване с латинизираната транскрипция (“Пинин дзъму”)
Запознаване с китайската йероглифна писменост (структура на йероглифа) и овладяване на определен брой (няколко десетки) най-често използвани йероглифи
Комуникация в основни езикови ситуации (типови изречения)
Разговор и упражнения по слухово възприятие:
Запознанство
Задаване и отговор на въпроси касаещи получаване на информация за нещо или някого
Задаване и отговор на въпроси относно предпочитания и възможности
Задаване и отговор на въпроси относно ежедневни дейности
Даване и отговор на предложенияТеми:
Ядене и пиене
Места и хора
Времето
Пазаруване
Астрономическо време (дати, часовник и под.)
Пн – Пт
9:00-14:30
1 седмица

Интензивен курс по бизнес-китайски:
средно ниво в две части

УЧЕБНА ПРОГРАМАПродължителност на курса: 20 тематични урока с продължителност 40 уч.ч. – 2 седмици, по 4 часа дневно.Време на провеждане на курса:Понеделник до петък от 15:00 до 18:30
24.07.08 15:00 Изпит за издаване на сертификатУчебни и помощни материали: Цената на курса включва материалите (предоставят се ксерокопия на учебни материали и учебни тетрадки).Цена и заявка за участие: За подробности вж. цени и формуляри за участие.Анотация: Въвеждат се и се усвоят 500 от най-често използваните в различни бизнес-ситуации изречения, както и свързаната с тях лексика от около 1000 думи.
Повишава се способността на курсистите да се изразяват говоримо при водене на бизнес-разговори с китайски партньори. Последователността на уроците е обвързана тематично с естественото развитие на бизнес-преговорите, като тяхното съдържание акцентува върху ключовите моменти от тях. Успешното овладяване на предвидените в учебния курс основни изречения и лексика ще изградят у курсистите умения за водене на предварителни бизнес-преговори на китайски език. Всички основни изречения в учебното пособие са придружени от китайска фонетична транскрипция и превод на английски за удобство на изучаващите.Завършване на курса: Всяка степен от курса завършва с провеждане на заключителен тест (по желание). На успешно издържалите теста за втора степен се издава удостоверение за завършен курс към Институт Конфуций в София. Обучаваните попълват и кратка анкетна карта, в която споделят мнението си за курса и дават препоръки. Желаещите могат да се явят и на Теста HSK и да получат китайски сертификат за съответното ниво на владеене на китайски език.Курсът включва:
20 тематични урока, всеки от които съдържа 25 основни изречения, упражнения за заместване, кратки диалози, нови думи и пояснителни бележки от учебника “Бизнес китайски 500” (《外贸洽谈五百句》,话语教学出版社,1997), съвместно разработен от Пекинския езиков институт и Пекинския институт за външна търговия.Съдържание на учебния материал:ЧАСТ ІТема 1. 会见/ Първа среща
Тема 2. 宴请 / Официална вечеря
Тема 3. 外贸政策/ Външнотърговска политика
Тема 4. 询价/ Ценово запитване
Тема 5. 报价/ Предлагане на оферта
Тема 6. 价格争议(一) / Обсъждане на цената І
Тема 7. 价格争议(二)/ Обсъждане на цената ІІ
Тема 8. 订货/ Заявяване на поръчка
Тема 9. 折扣 / Отстъпки
Тема 10. 佣金 / КомисионнаЧАСТ ІІТема 11. 付款方式(一)/ Видове разплащане І
Тема 12. 付款方式(二) / Видове разплащане ІІ
Тема 13. 交货日期 / Дата на доставката
Тема 14. 装运条件/ Условия за транспортиране
Тема 15. 包装/ Опаковка
Тема 16. 保险/ Застраховка
Тема 17. 签合同/ Сключване на договор
Тема 18. 索赔/ Неустойки
Тема 19. 代理/ Представителства
Тема 20. 合资经营/ Дружества
Пн – Пт
15:00-18:30
2 седмици

За онези от Вас, които желаят да изучават китайски език в друг формат, Институт Конфуций в София предлага индивидуални уроци по китайски език:

Такса: 40 лв / 1 учебен час (45 мин.)

Таксата се заплаща предварително по банков път за минимален брой от 10 учебни часа. 

Часовете се водят от квалифицирани китайски преподаватели, специализирани за преподаване на китайски език на чужденци. 

 * Важно:

След като се уговорят часовете на провеждане, занятията не могат да се отменят и преместват в други дни. Всяко отсъствие е за сметка на курсиста, в случай, че не е поради уважителни здравословни причини.

 Уроците се провеждат в удобно за Вас време след предварителна уговорка с преподавателя. 

За повече информация: cinssofia.edu@gmail.com