Нови курсове на Институт Конфуций – София


Китайски език за екскурзоводи

2 пъти седмично, общо 48 часа, 12 седмици

Начало: –

Край: –

Цена: 250 лв.

Бизнес китайски език ( I, II, III, IV ниво)

2 пъти седмично, общо 48 часа, 12 седмици

Начало: –

Край: –

Цена: 250 лв.

Курсове по китайска култура ( на английски език)

Китайска кухня, китайска история, китайско изкуство, китайска философия, китайско кино, китайска география, китайски обичаи, китайска литература, китайски чай, китайска музика и традиционни китайски инструменти, китайска калиграфия

*Забележка:

Курсът ще включва предпочитаните от вас и изброените по-горе теми.

2 пъти седмично, общо 36 часа, 9 седмици

Начало: –

Край: –

 

Цена: 190 лв.

Курсове по китайска калиграфия

 Подробна информация ще откриете тук.