Чи Енерджи Фест


Заповядайте на Чи Енерджи Фест в Институт Конфуций – София! Фестивалът е посветен на практики за култивиране и управление на енергията Чи, която според китайската култура е жизнената сила, протичаща в нас и около нас, и от нейния баланс зависи нашата хармония. 

Ще бъдат представени лекции и открити практически уроци по тай чи (тай дзи) и чи гонг (ци гун).
Целта на Чи Енерджи фест е да запознае хората с тези древни практики, които могат да им помогнат да преодолеят ежедневния стрес в динамичната градска среда и да живеят по-здравословно, да им демонстрира как се практикуват, както и да създаде пространство за обмен на идеи и практически опит между занимаващите се с традиционни и нови практики в тази област.

Вижте, чуйте, опитайте и изберете практика, която ще Ви помогне да се чувствате по-здрави, енергизирани и по-уверени в ежедневния напрегнат живот.
Входът е свободен!

Програма на Чи Енерджи Фест 2018 – есенно издание

Събота, 10 ноември, 2018г.

13:00   Откриване
13:30 – 14:20   Лекция и открит урок: 
Връзката на Ин и Ян в движенията на Чън Тай-Чи – ЧЪН ТАЙ ЧИ АКАДЕМИЯ
Обяснение на трите основи, без които не може да се каже, че човек се занимава сериозно с тай чи, или би имал каквато и да е било полза от изкуството. Разяснения за Ин и Ян и по какъв начин и защо те намират място в тай чи. По какъв начин формите и отделните движения са обвързани с Ин и Ян. В практическата част ще приложим това в няколко прости движения, за да може всеки да го усети за себе си.

14:30 – 15:20   Лекция и открит урок
Формални упражнения в Тайдзи – стилове Ян, Чън и У – КУНФУ ЦЕНТЪР СЮАНГУЕЙ
Разяснения, дискусия и отговори на въпроси: „Връзката между 5-те елемента на традиционната китайска философия и 8-те триграми от древната Книга на промените /И-дзин/ в практиката на тайчи/тайдзи”

15:30 – 16:20   Открит урок
Ци гун: Лечебна усмивка и лечебни звуци – УНИВЕРСАЛНО ТАО БГ

16:30 – 17:20   Открит урок
Фамилен Ян стил Тай Чи – СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРЕН ДРАКОН“
Кратка история и основни принципи на Ян стил Тай Чи. Отработване на някои от основите движения от Ян стил Тай Чи.

17:30 – 18:20   Открит урок
Ян Тай чи – баланс на Ин Ян в тялото чрез форма и бутащи ръце – ЯН ТАЙ ЧИ АКАДЕМИЯ
Традиционно в Ян стил се практикува форма без оръжие, с оръжие, бутащи ръце и приложения на формата. Важно е да се отбележи, че практиката на формата развива нашата Ин енергия – мекота, баланс, свързаност, усещане. Но бутащите ръце и приложения развиват нашата Ян страна – сила, динамика, динамичен баланс, боен дух. Затова практиката, която ще покажем, свързва тези два елемента в едно.

Неделя, 11 ноември, 2018г.
10:00 – 10:50   Лекция и практика
Който не слуша, му дърпат ушите – д-р Еленкова
Акупунктура на ухото.

11:00 – 11:50   Открит урок
Традиционен Чън стил Тай Чи – СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРЕН ДРАКОН“
Концепцията за „Ци“ в Тай Чи. Какво представлява систематичното обучение в Тай Чи и защо е толкова важно за прогреса на практикуващия. Как да тренираме за значителен напредък в Тай Чи. Отработване на някои от основите движения от Чън стил Тай Чи. 

12:00 – 12:50   Открит урок
Основни принципи и Биомеханика на движенията в Ян фамилен стил на Тайдзицюан – ТАЙДЗИ АКАДЕМИЯ НЕБЕСЕН ДРАКОН
Принципа „Пълно – Празно“ и принципа на Свързаност и Обединение на отделните зони на тялото. Базови движения и приложения на Пън, Лю, Дзи и Ан.

12:50 – 13:30   Обедна почивка

13:30 – 14:20   Открит урок
Тай Дзи Ци гун – ШЪН ШЪ ТАЙ ДЗИ БА ГУА ДЖАН

14:30 – 15:20   Открит урок
Формата на Стария Ян стил – движенията „Начало“ и „Хващане на врабчето за опашката (Лан чуе уей)“ – БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАДИЦИОНЕН ЯН ТАЙДЖИЧУАН
Това са най-важните движения, които съдържат основните приципи на Ян тайджи. В урока ще бъдат свързани тези движения в кратка завършена форма, която може да се научи много лесно и нейното практикуване да даде много от ползите от тайджи. Тази форма е добра основа за по-нататъшното изучаване на цялата форма.

15:30 – 16:20   Открит урок
Ян Тай Чи като самоотбрана – ЯН ТАЙ ЧИ АКАДЕМИЯ
Ян Тай Чи като самоотбрана е важна стъпка към приобщаването на тай чи не само като дихателна гимнастика и средство за баланс и хармония, но и като бойно изкуство и метод за самозащита при атака. Ще демонстрираме основните движения от стила в една различна среда на реално приложение и самоотбрана.

16:30 – 17:20   Открит урок
Концепции за положението на човешкото тяло в Чън стил на Тай чи – ЧЪН ТАЙ ЧИ АКАДЕМИЯ
Отвореният урок ще даде едно базово обяснение на основните принципи за структурата на тялото в Тай чи. Принципи, които практикуващият би било желателно да спазва в случай, че би искал да получи по-дълбоко разбиране и умение в Тай чи.

17:30 – 18:20   Открит урок
Практически проявления на даоската концепция за не-активността, без-действието и не-правенето в упражненията на бутащи ръце /туей шоу; да лю/” – КУНФУ ЦЕНТЪР СЮАНГУЕЙ

Ако желаете да посетите някоя от допълнителните ни активности е необходимо да се запишете предварително на сайта: https://chifest.eu

Женска практика – Нефритеното яйце
Основи и практика на китайската калиграфия