„Да опознаеш Китай“: културно-образователен проект в Пекинския университет за чужди езици


„Да опознаеш Китай“: културно-образователен проект в Пекинския университет за чужди езици
12.07-25.07.2015

Културно-образователният проект „Да опознаеш Китай“ е инициатива на Пекинския университет за чужди езици – университет в Китай с изключителна важност в сферата на чуждоезиковото обучение и културните изследвания.
Проектът е с продължителност две седмици и обединява в себе си лекции на теми като китайска политика, икономика, история, общество, култура и др, както и практики и посещения на културно-исторически забележителности.Лекциите ще бъдатводенина английски език.
Могат да кандидатстват всички български граждани с интерес и познания за Китай.
Максималният брой на участниците е 20 човека.Участниците сами покриват пътните си разходи и плащат такса за регистрация в размер на 400 юана. Всички останали разходи ще бъдат поети от китайска страна.
По-подробна информация за условията и начина на кандидатстване, както и програма на проекта по дни, ще намерите в прикачените файлове.
Моля, изпращайте кандидатурите си на и-мейл адреса на Институт Конфуций в София: cinssofia@gmail.com

Срок за кандидатстване : 15 май.

Допълнителни материали: