2018 г.


Чи Енерджи Фест

Заповядайте на Чи Енерджи Фест в Институт Конфуций – София! Фестивалът е посветен на практики за култивиране и управление на енергията Чи, която според китайската култура е жизнената сила, протичаща в нас и около нас, и от нейния баланс зависи нашата хармония.  Ще бъдат представени лекции и открити практически уроци по тай чи (тай дзи) […]