"Минутка за околната среда" - състезание за изучаващите китайски език, организирано от "Китайски езиков мост"