ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА“


Уважаеми колеги,

Институт Конфуций – София към Софийски университет „Св. Климент Охридски” има удоволствието да Ви покани за участие в Четвъртата международна научна конференция „Пътят на коприната”, която ще се проведе на  1 – 2 юни 2017 г. в гр. София.  

Конференцията има за надслов названието на известния древен междуконтинентален път, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа, превърнал се в символ на богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада. Конференцията обхваща широк кръг от теми в областта на китаистиката и изтокознанието:

  1. Китайски език и литература – традиции, съвременност, перспективи.

  2. Развитие на китаистиката в България и българистиката в Китай.

  3. Духовна традиция, философия, култура на Китай – развитие, влияния, взаимодействия.

  4. Пътят на коприната като връзка между цивилизации – история, археология, пътища на обмен на материални и духовни ценности, икономически, социални и културни процеси между Изтока и Запада.

  5. Съвременен Китай и светът – социално-икономическа динамика, вътрешна политика и международни отношения, идеи и перспективи за развитие.

  6. Историческо и културно наследство на Китай, културен обмен и туризъм.

  7. Китайско традиционно и съвременно изкуство – процеси, влияния, взаимодействия.

  8. Студентски и докторантски семинар по изтокознание.

Работни езици на конференцията са български, английски и китайски.

Заявките за участие (по приложения формуляр на Заявка) и кратко резюме (до 300 думи на някой от работните езици на конференцията и на английски език) се приемат до 15 март 2017 г. на адрес silkroad.conference@gmail.com. Информация за приет/неприет доклад ще бъде изпратена до 20 март 2017 г. Статиите на участниците (до 20 000 знака на кирилица/латиница, или до 8000 йероглифа) на български, английски или китайски трябва да бъдат изпратени на указания по-горе адрес до 30 юни 2017 г. с цел своевременното им включване в Сборника с доклади от Конференцията. Препоръчително е статиите да бъдат представени на английски език.

Организаторите покриват разходите по настаняването за двата дни на конференцията. Заключителната сесия ще се състои на 2 юни 2017 г. (10:00 – 12:00 ч.).

Ще се радваме да бъдете част от това събитие!