Конкурс за есе на тема „Китай – близък и далечен“


education, elementary school, learning and people concept – group of school kids with pens and papers writing in classroom

Институт Конфуций – София обявява конкурс за есе на тема „Китай – близък и далечен“.
Условия за участие:

 – Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 5 до 12 клас
– Обем на есето: 1-2 стандартни страници (1800-3600 знака)
Награди:
I място – една награда от
500 лв.
II място – две награди от
300 лв.
III място – три награди от
200 лв.
За всички участници – грамоти и поощрителни награди


Срок за предаване на есетата:
31 декември 2018 г.

Наградите ще бъдат връчени по време на тържеството по случай Китайската Нова година през м. февруари в Институт Конфуций – София
Вашите есета изпращайте на адрес:
cinssofia.essay@gmail.com