Предстоящи събития


Курс по български език за китайци

Институт Конфуций  – София организира за първи път курс по български език за китайци. Целта на курса е да отговори на нуждите на китайските граждани, които живеят в София, включително и на китайските преподаватели, които преподават в Институт Конфуций – София, за да получат начални познания по езика. Курсът се води от български преподавател, който […]


Конкурс за есе на тема „Китай – близък и далечен“

Институт Конфуций – София обявява конкурс за есе на тема „Китай – близък и далечен“. Условия за участие:  – Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 5 до 12 клас – Обем на есето: 1-2 стандартни страници (1800-3600 знака) Награди: – I място – една награда от 500 лв. – II място – две […]